กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ฟาร์มแกะฮักยู ลำปาง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ฟาร์มแกะฮักยูลำปาง พื้นที่แห่งการเรียนรู้" ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บา