กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน
ตามแนวทาง STEALM
 
เราตั้งใจให้พื้นที่เล็กๆ ของเราแห่งนี้
ได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ชีวิต
โดยใช้องค์ความรู้แบบ STEALM (สตีล์ม)
ที่มีสไตล์เฉพาะของฟาร์มแกะฮักยูเอง
 
สอบถามรายละเอียด / จองรอบกิจกรรม
โทร. 083-9475349 หรือ line @hugyoufarm
 
 
 
 
 

 

บรรยากาศการเรียนรู้