กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
สำหรับโรงเรียน
ตามแนวทาง STEALM (สตีล์ม)
 
เราตั้งใจให้พื้นที่เล็กๆ ของเราแห่งนี้ ได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ชีวิต
โดยใช้องค์ความรู้แบบ #STEALM (สตีล์ม) “วิทย์ ศิลป์ ภาษา” ที่มีสไตล์เฉพาะของฟาร์มแกะฮักยูเอง
 
สอบถามรายละเอียด / จองรอบกิจกรรม
โทร. 083-9475349 หรือ line @hugyoufarm