กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ

การประกวดคลิปวิดีโอ "ฟาร์มแกะฮักยูลำปาง พื้นที่แห่งการเรียนรู้"


ฟาร์มแกะฮักยู ลำปาง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ฟาร์มแกะฮักยูลำปาง พื้นที่แห่งการเรียนรู้" ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับ e-Certificated จากโครงการ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ

 

หัวข้อการประกวด

"ฟาร์มแกะฮักยูลำปาง พื้นที่แห่งการเรียนรู้" เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ถึงคุณค่าของฟาร์มแกะฮักยู ที่เป็นมากกว่าการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่หากเป็น “พื้นที่การเรียนรู้” สร้างประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก และเยาวชน รวมถึงเป็น “พื้นที่ความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว”

 

คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4 – ป.6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษา ในขั้นตอนการสมัคร (แนบบัตรนักเรียน หรือ กรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยผู้ส่งผลงานทุกคนจะได้รับ e-Certificated การเข้าร่วมกิจกรรมจากโครงการ

 

ด้านเทคนิคการจัดทำ

- เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาวระหว่าง 5 - 10 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด (ทั้งนี้ ต้องมีโลโก้ของฟาร์มแกะฮักยู ลำปาง ปิดท้าย End Credit)

- เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล หรือกล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ

- คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD 1080 P และเป็นวิดีโอแนวนอน (Horizontal)

- คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม, ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อนทั้งใน และนอกประเทศ

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

- ผู้ส่งผลงานสามารถส่งเป็นประเภทเดี่ยว หรือ ทีมละไม่เกิน 3 คน

- ผู้ส่งผลงานจะต้องอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และรูปแบบเทคนิค วิธีการนำเสนอในการผลิตผลงาน

- ต้องทำการหลักฐานแสดงว่าเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษา ในขั้นตอนการสมัคร (แนบบัตรนักเรียน หรือ กรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา)

- ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้จัดการประกวด

- ผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- คลิปวิดีโอทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดการประกวดฯ และเจ้าของผลงาน โดยผู้จัดการประกวดพึงมีสิทธิที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน
- กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร และช่องทางการติดต่อ ผ่านช่องทาง Google Form >> https://forms.gle/1T2VbioEhXxciMTf8
- พร้อมอัพโหลดผลงานขึ้น Google Drive จากนั้นทำการแนบ Link ผลงาน ใน Google Form

ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับผลงานคลิปวีดีโอ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2564 (ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ)


ประกาศผล วันที่ 25 ธันวาคม 2564
ในช่องทาง เฟซบุ๊ก @HugYouLampang
และ Line : @hugyoufarm

 

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และตรงตามวัตถุประสงค์ของโจทย์ที่ได้รับ 40 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

มีความสมบูรณ์ด้านเทคนิคการผลิตองค์รวม เช่น ภาพ เสียง 20 คะแนน

รูปแบบ และมุมมองในการนำเสนอ 20 คะแนน

 

หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการฯ สามารถปรับหรือเพิ่มเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม

 

รางวัลการประกวด

แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยในแต่ละประเภท มีรางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม          ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลดีเด่น 2 รางวัล    ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 10,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกคน จะได้รับ e-Certificated การเข้าร่วมกิจกรรมจากโครงการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ...

Line : @hugyoufarm (หรือคลิก >>> https://lin.ee/wKTXmBi)

โทร. 094-9461643 (ครูพี่โอ๊ต)

(ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น.)